Макаронени изделия от зърнено-бобови култури

Богати на растителни протеини и фибри, без глутен
Произведени от КЛИКС ООД, България
КЛИКС ООД
Млада компания, чиято основна дейност е производството на високопротеинови, безглутенови макаронени изделия от нахут и други зърнено-бобови култури.
Фирмата наема едни от най-добрите специалисти в областта на хранително-вкусовата промишленост, които са ангажирани с постигането на най-високо ниво на качество в крайния продукт. Сътрудничеството с екип експерти от научната сфера осигурява поддържането на висококачествена крайна продукция и провеждането на постоянни лабораторни изпитания в търсене на подобряване и въвеждането на новости.
Компанията е тясно ангажирана с цялостния цикъл на производство, от засаждане и отглеждане на земеделските култури, до представяне на крайния продукт на пазара. Суровината, която се използва за производството на макарони е предварително съгласувана с агроном, за постигане на най-добри хранителни стойности в макаронените изделия.
КЛИКС ООД работи с култури, отглеждани на собствени земеделски земи, както и в тясно сътрудничество със земеделски производители, като общата площ на насажденията надвишава 200 000 дка.
Производственият процес се съблюдава отблизо и се правят постоянни лабораторни тестове за подобряването на рецептата за производство, както и на технологичните изисквания към суровината и машините. Производствената линия за макаронени изделия е правена по поръчка на главния технолог с цел именно възможността за производство на безглутенови макаронени изделия.